Trang chủ Blog

Nghe người anh em này chia sẻ tôi mới hiểu tại sao họ không thích anh họ cấm đoán anh và bắt bớ anh

Nghe người anh em này chia sẻ, tôi mới hiểu tại sao họ không thích anh, họ cấm đoán anh và bắt bớ anh.
Quỷ Satan chỉ tìm đánh những người nào làm tổn hại vương quốc tối tăm của nó mà thôi!
Còn người khác vô hại thì nó cho hò hét thoảí mái!
Đây là sự thật hơn 2000 năm rồi, và mãi mãi là sự thật.
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *